วันเสาร์, มกราคม 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

ก.อุตสาหกรรมพร้อมใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนเริ่ม 9 เม.ย.นี้

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นำระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ Smart card Reader กว่า 270 แห่งทั่วประเทศบริการเริ่มตั้งแต่ 9 เม.ย.นี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ผู้ประกอบการในการออกใบอนุมัติ-อนุญาตจัดตั้งโรงงาน ลดภาระการสำเนาเอกสาร

ที่มา: www.mgronline.com