วันเสาร์, มกราคม 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

บีโอไอส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

บีโอไอส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้งสองกลุ่ม คือ
(1) กลุ่มผู้ผลิต(Supply Side) หมายถึง ผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และ
(2) กลุ่มผู้ที่นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการ (Demand Side)
อ่านต่อ www.bangkokbiznews.com