วันเสาร์, มกราคม 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

ไทยวิกฤตขาดแรงงานหนัก

แมนพาวเวอร์มองไทยเข้าวิกฤตด้านแรงงานขาด หลังเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าผู้สูงอายุ แนะเพิ่มทักษะต่ออายุวัยเกษียณ
อ่านต่อได้ที่ : www.posttoday.com