วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 21สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อน 5-7 เมษายน 2561

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายน 2561
https://www.tmd.go.th/list_warning.php