วันเสาร์, มกราคม 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

ติดต่อเรา

สมาคม ชั่ง ตวง วัด แห่งประเทศไทย

อาคารสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Email : wmt.thai@gmail.com
โทร : 081-823-1188