วันพฤหัส, พฤศจิกายน 15สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

กฏหมายชั่งตวงวัด