Saturday, January 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

กฟน.เดินเครื่องขุดเจาะโครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินใหญ่ที่สุดในไทย

เมื่อ

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีเปิดเครื่องขุดเจาะโครงการก่อสร้างอุโมงค์ Outgoing ชิดลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์เชื่อมต่อระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคง

อ่านข่าวต่อได้ที่: ไทยรัฐออนไลน์