Saturday, January 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

อบรมหลักสูตร “ปั้นยอดขายโต Go Online” ทั่วประเทศฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าอบรมหลักสูตร “ปั้นยอดขายโต Go Online” ทั่วประเทศ 30 รุ่น
ฟรี !!! กับโครงการ Offline2Online 2018
สนใจสมัครคลิ๊กเลย : โครงการ Offline2Online 2018